Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej  > kliknij

Regulamin Zarządu Spółdzielni > kliknij

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem” w Szczecinie  > kliknij

Regulamin Walnego Zgromadzenia > kliknij

Regulamin Porządku domowego > kliknij