E-czynsze

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że użytkownicy lokali w zasobach Spółdzielni mają możliwość dostępu do indywidualnych kont  poszczególnych lokali.

Dostęp do kont jest możliwy po otrzymaniu w siedzibie Spółdzielni indywidualnego loginu i hasła dostępowego.

W celi zalogowania się do konta lokalu należy wejść na stronę internetową: http://smpoddachem.webas.com.pl/

 

_______________________________________________________________

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących lokal > kliknij