Statut Spółdzielni

Poniżej zamieszczony został Statut naszej Spółdzielni.

Obecna wersja Statutu została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20 czerwca 2015 r.

Dokument do pobrania > kliknij