Archiwum kategorii: Uncategorized

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie 2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie działając na podst. art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) oraz § 39 … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 4 551 komentarzy

Zmiana Statutu Spółdzielni

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanym 29 sierpnia 2016 r. zatwierdzony został zmieniony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20 czerwca 2015 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem. Z brzmieniem nowego Statutu … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 5 281 komentarzy

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r. Zaplanowany porządek obrad obejmował: Otwarcie obrad. Wybór Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 4 282 komentarze

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2015

Szanowni Państwo, w dniu 20 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad oraz podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały. Wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzieli udział w obradach serdecznie dziękujemy. Protokół Walnego … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 6 761 komentarzy

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października 2014 r.  nastąpiło uruchomienie dostarczania energii cieplnej do mieszkań. Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów przy grzejnikach – w celu ułatwienia odpowietrzenia instalacji grzewczej w budynku. ________________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 4 662 komentarze

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2014

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się 28 czerwca 2014 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował: Otwarcie obrad. Wybór Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2013 r. Przedstawienie … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 5 418 komentarzy

Regulamin Porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem

Uprzejmie informujemy, że w dziale Regulaminy został zamieszczony Regulamin porządku domowego przyjęty na majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z Regulaminem można się również zapoznać klikając poniższy link: Regulamin porządku domowego ___________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 5 122 komentarze

Dodatek mieszkaniowy

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy wypłacany przez Gminę Miasto Szczecin. Dodatek mieszkaniowy przysługuje m.in: – osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, – najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, – osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | 5 047 komentarzy