Członkowie RN

Zgodnie z decyzją Spółdzielców podjętą na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 do Rady Nadzorczej wybrane zostały następujące osoby:

  1. Bartosz Świderski – Przewodniczący,
  2. Wiesław Nahurny – Wiceprzewodniczący,
  3. Katarzyna Chechelska – Sekretarz,
  4. Renata Koziak,
  5. Barbara Kowalik,
  6. Elżbieta Greczuk,
  7. Dorota Pasikowska,
  8. Beata Wadas.

Adres e-mail do Rady Nadzorczej: radanadzorcza@smpoddachem.pl